Predstavljanje Abilar ® 10 % Masti za Rane na Kongresu Medicinskih Sestara

Tvrtka Pharmacol d.o.o. sudjeluje na 2. Međunarodnom znanstveno–stručnom kongresu Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući koji se održava od 18. do 21. travnja 2024. godine u Poreču. Cilj sudjelovanja je zdravstvenim djelatnicima koji se brinu o pacijentima putem zdravstvene njege u kući predstaviti Abilar ® 10 % mast za rane kao […]

Ispunite obrazac za nastavak